Tổng cộng: Có 49 kết quả được tìm thấy.

Tìm theo:
Chỉ tìm trong:

1. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Đỗ Thị Hoa
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương ...
Được viết ngày 14 Tháng 11 2020
2. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Võ Hiếu Liêm
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen ...
Được viết ngày 10 Tháng 11 2020
3. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Nguyễn Thị Bích
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên ...
Được viết ngày 29 Tháng 10 2020
4. Cùng trong chiếc thuyền đời sống
(Hành Trình Đức Tin)
... cảnh tang thương cần được trợ giúp. Những lúc như thế, câu hỏi tiếng nói thiêng liêng “Ta sẽ sai ai đây?” vang lên trong thâm tâm, hay cũng là câu hỏi mời gọi của những vị hữu trách đặt ra. Và luôn có ...
Được viết ngày 23 Tháng 10 2020
5. Cứu trợ nạn lũ lụt bên Việt Nam
(Các Thông Tin Khác)
...  Tháng Mười Một đang tới là tháng tưởng nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi về đời sau. Nhớ tới họ với lòng biết ơn trong buồn thương nghẹn ngào. Nhưng chúng ta cũng nhớ đến lời họ còn văng ...
Được viết ngày 22 Tháng 10 2020
6. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Trần Văn Ngữ
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 20 Tháng 10 2020
7. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Đoàn văn Đồng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 13 Tháng 10 2020
8. Vi trùng Corona, một „Mane thecel fares - Mene mene tekel u-parsin (מנא ,מנא, תקל, ופרסין)“?
(Hành Trình Đức Tin)
Sách Kinh thánh của Tiên tri Daniel (Sách Daniel 5, 1- 30) thuật lại bữa yến tiệc của nhà Vua Belsazar cùng với các quan đại thần. Trong bữa tiệc nhà Vua mang những chén bằng vàng bạc, mà Vua cha Nebukanezar ...
Được viết ngày 09 Tháng 10 2020
9. Thánh Phanxico, vị thánh sống hòa mình với thiên nhiên
(Hành Trình Đức Tin)
... Damiano, đã được nghe tiếng Chúa nói khi Phanxico đến gần chiêm ngắm thập gía Chúa Giêsu làm theo mô hình Byzantin: „Con yêu qúi, con hãy xây sửa sang ngôi nhà cho ta đang bị hư hại.“. Phanxico đã vâng ...
Được viết ngày 02 Tháng 10 2020
10. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Giuse Lầu A Sáng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... cửa không ai có thể đóng lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen ...
Được viết ngày 01 Tháng 10 2020
11. Quis ut Deus - Ai bằng Thiên Chúa
(Hành Trình Đức Tin)
... “Vâng, tôi chỉ buông Ông ra, trước khi Ông chúc phúc lành cho tôi!“. (Sáng Thế 32,24-29). Khi dân Do Thái đi trở về quê hương Thiên Chúa hứa ban từ miền đất nô lệ bên Aicập, Thiên sứ của Thiên Chúa đi ...
Được viết ngày 28 Tháng 9 2020
12. Chúc mừng kỷ niệm 350 năm Dòng Mến Thánh Gía.
(Hành Trình Đức Tin)
... thập giá: „Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.“ (Philipphe 2,8) Thập gía là hình ảnh dấu chỉ ơn cứu rỗi của người tín hữu Chúa Giêsu Kitô. Chiều thẳng đứng ...
Được viết ngày 25 Tháng 9 2020
13. Thiên Cung Thánh Triệu Nhớ về cha cố Phero Nguyễn trọng Qúi
(Hành Trình Đức Tin)
... dài trên trần gian, Thiên Chúa gọi tôi trở về với Ngài. Tôi sẵn sàng xin vâng nghe tiếng Chúa gọi, và „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về ...
Được viết ngày 12 Tháng 9 2020
14. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Anna Nguyễn Thị Ơn
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... ai có thể đóng lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln-Aachen   ...
Được viết ngày 28 Tháng 8 2020
15. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Lê Thị Nhàn
(Thiên Cung Thánh Triệu)
... cánh cửa không ai có thể đóng lại được.“ (Kh 3,8) Nhục thể ly trần lưu cát bụi, Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung. Xin thành kính phân ưu cùng qúy gia đình tang quyến. Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang ...
Được viết ngày 26 Tháng 8 2020
16. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Anna Vũ Thị Thê
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 23 Tháng 8 2020
17. Thiên Cung Thánh Triệu - Chị Maria Đồng thị Thu Hoa
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời ...
Được viết ngày 23 Tháng 8 2020
18. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà cụ Teresa Đỗ Thị Chà
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 10 Tháng 8 2020
19. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông cụ Phero Phạm Xuân Lai
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 30 Tháng 7 2020
20. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông cụ Phero Lê Văn Ninh
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 16 Tháng 7 2020
21. Bảo vệ sức khoẻ đời sống
(Hành Trình Đức Tin)
... vang sâu rộng trên thế giới được Unesco công nhận là di sản văn hóa tinh thần của con người. Trong dân gian xưa nay có kinh nghiệm khôn ngoan rất qúy báu: khi đau yếu bệnh tật mới hiểu biết thiết thực ...
Được viết ngày 10 Tháng 7 2020
22. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Maria Đoàn Thị Bính
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với Ngài, ...
Được viết ngày 01 Tháng 7 2020
23. Bên đống củi than cháy rực
(Hành Trình Đức Tin)
... ba lần, và câu hỏi theo chiều hướng về tình yêu mến: Con có yêu mến Thầy không? Lần này Phero không chối, và đều ba lần đã qủa quyết: Vâng con yêu mến Thầy! Lần chối bỏ nơi sân xử án ngày trước đó, ...
Được viết ngày 26 Tháng 6 2020
24. Chúc mừng kỷ niệm Bí tích hôn phối
(Các Thông Tin Khác)
... lo âu, thành công cũng như gặp bước đường không mấy xuông xẻ như mong muốn, nhất niềm vui thần thánh khi tiếng khóc nụ cười của con cái vang lên trong gia đình của mình. Ngày xưa trước bàn thờ Thiên ...
Được viết ngày 20 Tháng 6 2020
25. Đức Mẹ Maria, mẹ Giáo Hội
(Hành Trình Đức Tin)
... vang của phụ nữ. Bản chất nguyên thủy của phụ nữ được biểu hiện nơi Maria, ngài là hiện thân sự tinh tuyền của nhân loại và Giáo hội. Và trong khi Eva - người phụ nữ đầu tiên và là „nguyên mẫu“, như người ...
Được viết ngày 31 Tháng 5 2020
26. Nhớ về Đại Hội Công Giáo Việt Nam nước Đức
(Phục Sinh)
... Việt Nam. Rồi ngày Chúa nhật với những giờ thuyết giảng, Bí tích hòa giải, Thánh lễ và ngày kết thúc Đại hội với cuộc rước kiệu Đức mẹ Lavang nối tiếp với thánh lễ Misa bế mạc Đại Hội. Đại Hội được tổ ...
Được viết ngày 29 Tháng 5 2020
27. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Martha Trần Thị Hồng
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 27 Tháng 5 2020
28. Thiên Cung Thánh Triệu - Bà Trương Chi Ngọc
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Đấng Tạo Hóa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Đấng Tạo Hóa nguồn đời sống đã gọi trở về với Ngài, ngày 15.05.2020 ...
Được viết ngày 17 Tháng 5 2020
29. Kỷ niệm sinh nhật 100. năm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị
(Hành Trình Đức Tin)
... và Đức giáo hoàng Gregor I. (590-604). Danh xưng „to lớn cao cả - gọi tắt là cả“ nơi hai vị đó có một âm vang chính trị, nhưng trong một cách nào đó, qua sự thành công trong lãnh vực chính trị, mầu nhiệm ...
Được viết ngày 16 Tháng 5 2020
30. „Năm xưa cây sồi làng Fatima..“
(Đức Mẹ Maria)
... Đức Mẹ vang lên khắp cả bầu trời nắng buổi trưa giữa công trường rộng lớn. Mầu trắng là mầu ánh sáng, chỉ về sự trong trắng và toàn vẹn. Khi một em bé nhận lãnh làn nước Bí Tích Rửa tội, tấm áo trắng ...
Được viết ngày 11 Tháng 5 2020
31. Nụ cười ẩn dấu đàng sau chiếc khẩu trang
(Hành Trình Đức Tin)
... của môi miệng, vết mụn sưng hay chấm đỏ nơi vầng đôi má, cái nhìn vui vẻ thân thiện, hòa nhã bình an hay vội vàng hấp tấp lo lắng, bất an.. Những dấu hiệu thể hiện đó trên khuôn mặt của một người nói ...
Được viết ngày 09 Tháng 5 2020
32. Tháng Năm, tháng hoa kính Đức mẹ Maria
(Đức Mẹ Maria)
... kính đức mẹ Maria như bên Lourdes, bên Fatima, ở Częstochowa bên Polen, bên Loreto ở Ý, thánh địa Lavang bên Việt Nam, thánh địa Banneux bên Bỉ, trung tâm hành hương Keverlae, Altoettingen bên Đức, trung ...
Được viết ngày 07 Tháng 5 2020
33. Đôi tai thính giác
(Hành Trình Đức Tin)
... tai, ít là nơi con người, bị bệnh có vấn đề không nghe được, hay nghe không rõ, sẽ gây ra sự choáng váng chóng mặt cho người đó. Đôi tai để nghe bắt làn sóng, nhưng hệ thần kinh nhỏ li ti của đôi tai ...
Được viết ngày 02 Tháng 5 2020
34. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Phero Đinh Văn Ký
(Thiên Cung Thánh Triệu)
  „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời ...
Được viết ngày 01 Tháng 5 2020
35. Thiên Cung Thánh Triệu - Cô Karina Wittke Do
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 01 Tháng 5 2020
36. ***THÔNG BÁO MỤC VỤ SỐ 4. MÙA DỊCH CORONA***
(Các Thông Tin Khác)
... người lên nhận Mình Thánh Chúa, cha sẽ dùng muỗng dài có khử trùng xúc Bánh Thánh Thể đặt trên tay cho từng người. Sau đó người tiếp theo mới lên tiếp. Phải bình tĩnh thứ tự đi lên đi xuống không vội vàng ...
Được viết ngày 27 Tháng 4 2020
37. Mừng lễ Chúa phục sinh thời bệnh dịch Corona
(Phục Sinh)
... lòng đánh động nói với nhiều người. Bên dưới bức ảnh có dòng chữ: „Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa.“. Vâng, con người tín thác trông cậy vào Chúa mọi ngày trong suốt đời sống khi vui mừng hạnh ...
Được viết ngày 17 Tháng 4 2020
38. Lời ca tụng Halleluja hay Alleluja
(Phục Sinh)
... cửa thành Giê-ru-sa-lem vang tiếng ca hoan hỷ, mọi nhà sẽ cùng hát: "Ha-lê-luj-a!„ (Sách Tobia 13,18) Bằng lời ca ngợi Halleluja trong sách Khải Huyền, Con Chiên Thiên Chúa được tung hô ca mừng là người ...
Được viết ngày 12 Tháng 4 2020
39. Immanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta trên thập gía
(Hành Trình Đức Tin)
... về Jerusalem chịu đau khổ, chịu bị kết án đóng đinh vào thập gía cho tới chết. Ngài đi con đường mà tất cả con người phải đi. Vâng, trên thập tự Ngài đã kêu lên lời than khóc „tại sao“ giữa khung trời ...
Được viết ngày 09 Tháng 4 2020
40. Thứ Năm tuần thánh
(Hành Trình Đức Tin)
... đi không thức với thầy mình. Trong cơn buồn sầu lo sợ, Chúa Giêsu đã kêu xin Thiên Chúa Cha cất chén đắng sự đau khổ cho mình khỏi phải chịu số phận bị đe dọa phải chết. Nhưng Ngài lại tỏ lòng vâng lời ...
Được viết ngày 08 Tháng 4 2020
41. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Phaolo Bùi Văn Nghiệm
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 04 Tháng 4 2020
42. Chút tâm sự của mẹ con con lừa ngày lễ Lá.
(Mẩu Đối Thoại)
... Lừa chúng tôi buồn tủi lắm. Chúng tôi vâng lời nghe theo các bạn. Nhưng các bạn lại coi thường hạ gía trị đời sống chúng tôi xuống. Khi cần chúng tôi phục vụ làm việc, các bạn vuốt ve ca ngợi chúng tôi. ...
Được viết ngày 03 Tháng 4 2020
43. Thiên Cung Thánh Triệu - Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ký
(Thiên Cung Thánh Triệu)
„Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ (St 24, 56) Thiên Chúa nguồn đời sống đã gọi trở về quê hương trên trời với ...
Được viết ngày 28 Tháng 3 2020
44. Dưới bóng áo mẹ từ bi
(Đức Mẹ Maria)
Ngày xưa khi Thiên Thần Gabriel hiện đến báo tin, Thiên Chúa muốn Chúa Giêsu, xuống thế làm người trong cung lòng Maria. Maria đã nói lên lời Fiat - Xin vâng - theo ý Thiên Chúa muốn. Lời Xin vâng của ...
Được viết ngày 24 Tháng 3 2020
45. Trong cơn khủng hoảng vì tai họa bệnh dịch
(Hành Trình Đức Tin)
... và ĐỨC CHÚA làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống; sét đánh xuống mặt đất, và ĐỨC CHÚA làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai-cập.24 Đã có mưa đá và lửa loé ra giữa mưa đá; mưa đá rất nặng, như chưa từng ...
Được viết ngày 23 Tháng 3 2020
46. Sắc lệnh ban ơn Toàn Xá của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tình trạng dịch bệnh lan tràn hiện nay
(Hành Trình Đức Tin)
... gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12:12). Những lời này của Thánh Phaolô viết cho Giáo Hội tại Rôma vang lên trong suốt lịch sử của Giáo Hội và định hướng sự phán đoán của các tín hữu trước ...
Được viết ngày 21 Tháng 3 2020
47. „Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bệnh tật được cậy trông.“
(Hành Trình Đức Tin)
... đã vâng lời tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Trên bước đường trở về quê quán cũ thành Bethlehem theo lệnh hành chính truyền buộc khai sổ bộ, Maria tới ngày hạ sinh con, Giuse đau lòng trong cảnh bơ vơ thiếu ...
Được viết ngày 17 Tháng 3 2020
48. ***THÔNG BÁO MỤC VỤ số 2. thời bệnh dịch Covid 19***
(Các Thông Tin Khác)
... hội để bảo vệ sức khoẻ sự sống con người do Thiên Chúa tạo dựng ban tặng, những thánh lễ Việt Nam của vùng Giáo đòan Đức Mẹ Lavang, Koeln - Aachen từ ngày thứ bẩy 14.03. 2020 đến hết tuần thánh sẽ không ...
Được viết ngày 14 Tháng 3 2020
49. Giáo Đoàn Đức Mẹ La <span class="highlight">Vang</span>
(Chuyên mục)
Được viết ngày 01 Tháng 4 2011

Niềm hy vọng là hạt giống tốt, chưa phải là cây. Hạt giống thường nhỏ. Hãy chọn hy vọng nhỏ mà gieo. Lớn qúa là cao vọng: khó mọc, hay ảo vọng: thối mầm

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

Today 74

Yesterday 160

Week 468

Month 5221

All 9865

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions