* Thứ Bẩy, 04.07. chúa nhật 14. thường niên
- 15.30 giờ thánh lễ CD Aachen
St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen

* Chúa nhật 14. thường niên, 05.07.
- 15.00 giờ thánh lễ CD Krefeld
St. Dionysius, Dionysiusplatz 22, Krefeld

* Thứ bẩy, 11.07. chúa nhật 15. thường niên
- 15.30 giờ Lễ an táng Ông GB. Ký.
St. Katharina, Weierstr. 6, 50354 Huerth

* Chúa nhật 15. thường niên, 12.07.
- 10.00 giờ Thánh lễ CD Neuss
St.Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ CD Duesseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

* Thứ bẩy, 18.07. Chúa nhật 16. thường niên
- 17.00 giờ thánh lễ CD Troisdorf
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

* Chúa nhật 16. thường niên, 19.07.
- 15.00 giờ thánh lễ, CD Moenchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

* Chúa nhật 17. thường niên, 26.07.
- 11.00 giờ thánh lễ, CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ, CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

 

Giới trẻ muốn được lắng nghe, nhưng lại không muốn lắng nghe ai cả.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com