* Thứ Bẩy, 04.07. chúa nhật 14. thường niên
- 15.30 giờ thánh lễ CD Aachen
St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen

* Chúa nhật 14. thường niên, 05.07.
- 15.00 giờ thánh lễ CD Krefeld
St. Dionysius, Dionysiusplatz 22, Krefeld

* Thứ bẩy, 11.07. chúa nhật 15. thường niên
- 15.30 giờ Lễ an táng Ông GB. Ký.
St. Katharina, Weierstr. 6, 50354 Huerth

* Chúa nhật 15. thường niên, 12.07.
- 10.00 giờ Thánh lễ CD Neuss
St.Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ CD Duesseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

* Thứ bẩy, 18.07. Chúa nhật 16. thường niên
- 17.00 giờ thánh lễ CD Troisdorf
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf

* Chúa nhật 16. thường niên, 19.07.
- 15.00 giờ thánh lễ, CD Moenchengladbach
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Moenchengladbach

* Chúa nhật 17. thường niên, 26.07.
- 11.00 giờ thánh lễ, CD Bonn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ, CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

 

Niềm hy vọng là hạt giống tốt, chưa phải là cây. Hạt giống thường nhỏ. Hãy chọn hy vọng nhỏ mà gieo. Lớn qúa là cao vọng: khó mọc, hay ảo vọng: thối mầm

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com